สวัสดีปีใหม่ 2557 ::   องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบล... ::  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  จัดงานเสวนาปรองสมานฉันฑ์  24  มิถุนายน 2557  ขอเชิญชาวตำบลนาทมร่วมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชกา... ::  

 
     
 



ชื่อ : นายวัลลภ จำปาศักดิ์
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.นาทม


ชื่อ : นางพรพิมล บัวรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด


ชื่อ : นายประวัติ ทรงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


ชื่อ : นายสมหวัง ปูนกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ชื่อ : จ.ส.ท.วิรากร สัมพโว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ : จ.อ.อาทิตย์ มูลเสนา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ชื่อ : นายบวร กงกาหน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะ์ห์นโยบายและแผน


ชื่อ : นางประไฟ ศรีชัยมูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.    
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.