สวัสดีปีใหม่ 2557 ::   องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบล... ::  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  จัดงานเสวนาปรองสมานฉันฑ์  24  มิถุนายน 2557  ขอเชิญชาวตำบลนาทมร่วมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชกา... ::  

 
     
 


ชื่อ : นายสมหมาย รัตนเพชร
ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.นาทมชื่อ : นางหลง บุญภา
ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.นาทมชื่อ : นายสัมพันธ์ เทพาศักดิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภา อบต.นาทมชื่อ : นางสำอาง อัดโดดดร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 1ชื่อ : นายบุญชื่น มูลเสนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 2ชื่อ : นายศรราม แก้วดวงชัย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 2ชื่อ : นายทองเส็ง ลุ่นไชยภา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 3ชื่อ : นายประพันธ์ ขุนค้า
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 3ชื่อ : นายสีทา บุญพา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 4ชื่อ : นายมาลัย คำศรีระภาพ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 4ชื่อ : นายเสงี่ยม เทพาศักดิ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 6[1] 2
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.    
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.