ยกเลิกงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2557 ::  

 
     
 


ชื่อ : นายบุญชื่น มูลเสนา
ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.นาทมชื่อ : นางหลง บุญภา
ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.นาทมชื่อ : นางสำอาง อัดโดดดร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 1ชื่อ : นายสมหมาย รัตนเพชร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. นาทมหมู่ที่ 1ชื่อ : นางยรรยง มาศงามเมือง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาทม หมู่ที่ 2ชื่อ : นายสง่า แสงดี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 3ชื่อ : นายบุญช่วย ศรีสุทัศ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 3ชื่อ : นายพุทธ ใคร่นุ่นกา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 4ชื่อ : นางประภาดา ใคร่นุ่นกา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 4ชื่อ : นายบุญช่วย ราตรีวงศ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาทม หมู่ที่ 5ชื่อ : นายเสงี่ยม เทพาศักดิ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ 6[1] 2
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.    
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.