ยกเลิกงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2557 ::  

 
     
 
 
 ประวัติความเป็นมา
        ประมาณปี พ.ศ. 2496 ได้มีกลุ่มประชากรเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 3 ครอบครัว คือ พ่อใหญ่หลุยและบุตรหลาน มีจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 16 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2500 ตั้งเป็นบ้านฝากบ้านบุญมี ปี พ.ศ.2503 เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายสังข์ กงกาหน และในปี พ.ศ.2519 ได้ทำการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง และได้ผู้นำคนที่ 2 คือ นายคำ หนูแจ่ม และขึ้นกับตำบลนาชุมแสงเรื่อยมาจนกระทั่ง ประมาณปลายปี พ.ศ.2535 ได้ทำการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนที่สาม คือ นายนิเวช สิทธิสาร และ พ.ศ.2536 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลนาทม มีผู้นำคนที่ 4 คือ นายเหรียญทอง นาแถมเพชร และเป็นกำนันตำบลนาทมคนแรก ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายอนันต์ นาอุ่นเรือน บ้านนาทม หมู่ที่ 1 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งฝน ห่างจากอำเภอประมาณ 17.0กิโลเมตร
 
 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองตำบลนาทม
 
 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.    
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.